Giải pháp Quản lý Bán lẻ tại Việt Nam
Thành viên Ebeltoft Group

GIỚI THIỆU VỀ ARC

Công ty tư vấn bán lẻ Athena (ARC) bao gồm đội ngũ các chuyên gia bán lẻ năng động với mong muốn cung cấp cho các nhà bán lẻ các chương trình huấn luyện thiết kế theo yêu cầu và các chương trình tư vấn tập trung vào mục tiêu gia tăng lợi nhuận cho nhà bán lẻ. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành bán lẻ, các chuyên gia tư vấn của ARC đã và đang giúp cải thiện hiệu quả hoạt động cho nhiều nhà bán lẻ tại Việt Nam.

Chương trình huấn luyện chuyên ngành bán lẻ của chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo có hệ thống về chiến lược bán lẻ và quản lý cửa hàng bán lẻ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp bán lẻ.

Đối Tác Chiến Lược

Khách Hàng Tiêu Biểu

 

Follow Us   

  

Our Partners