Giải pháp Quản lý Bán lẻ tại Việt Nam
Thành viên Ebeltoft Group

CHIẾN LƯỢC HÀNG HÓA

Giới thiệu chung

Các nhà bán lẻ tiếp tục nâng cấp các quy trình mua và bán hàng cốt lõi để gia tăng doanh số. Trong thời gian gần đây, sự xâm nhập của xu hướng thương mại điện tử đang thúc đẩy các phương pháp tiếp cận bán hàng đa kênh để cung ứng sản phẩm dịch vụ tại các cửa hàng và trang website thương mại điện tử. Các chuyên gia về chiến lược hàng hóa đang cải thiện kết quả bán hàng và gia tăng lợi nhuận thông qua việc áp dụng một cách có quy tắc những phân tích và hiểu biết của mình. Các chức năng mua và bán hàng được nâng cấp để cải thiện liên tục chỉ số ROI trong các chương trình khuyến mãi, tối ưu hóa việc định giá, phân loại ngành hàng, sắp xếp hàng hóa một cách chi tiết tại cửa hàng, đồng thời tối ưu không gian

Những giá trị chúng tôi mang lại

ARC cung cấp những hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm chưa từng có trong ngành bán lẻ. Những kỹ thuật phân tích và phương pháp độc nhất của chúng tôi tạo ra những chiến lược thành công và giúp công ty duy trì lợi ích của những nhà đầu tư. Chúng tôi giúp khách hàng của mình:

  • Xây dựng chiến lược phân loại ngành hàng hiệu quả trong môi trường bán lẻ tập trung rất nhiều loại hàng hóa, dịch vụ
  • Phát triển những giải pháp điều chỉnh, phân chia không gian bán hàng tối ưu nhằm thúc đẩy doanh số
  • Cải thiện quy trình lập kế hoạch xúc tiến bán hàng thông qua các chức năng bán lẻ nhằm tối đa hóa năng suất và lợi nhuận

Giải pháp

ARC giúp các nhà bán lẻ tăng năng suất, doanh số và lợi nhuận thông qua áp dụng định hướng dữ liệu hiệu quả trong chiến lược hàng hóa.

Follow Us   

  

Our Partners