Giải pháp Quản lý Bán lẻ tại Việt Nam
Thành viên Ebeltoft Group

ĐÀO TẠO BÁN LẺ

Công ty tư vấn bán lẻ Athena có đội ngũ các chuyên gia bán lẻ năng động với mong muốn cung cấp cho các nhà bán lẻ các chương trình huấn luyện thiết kế theo yêu cầu tập trung vào mục tiêu gia tăng lợi nhuận cho nhà bán lẻ.

Bộ chương trình huấn luyện chuyên ngành bán lẻ của chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo có hệ thống về chiến lược bán lẻ và quản lý cửa hàng bán lẻ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao năng hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp bán lẻ.


 

Follow Us   

  

Our Partners